Ako postupovať ak ste svedkom týrania zvierat.

 

 

Možno ste sa už stretli s prípadom, kedy ste mali pocit, že ide o týranie zvieraťa. Ale nevedeli ste, ako máte postupovať. Tak vám prinášame rady, ako správne postupovať pri nahlásení týrania zvieraťa.

 

 

Ak ste svedkom situácie, ktorá si vyžaduje okamžitý zásah (bitie zvieraťa, huckanie zvieraťa proti inému zvieraťu...)  a je to nad vaše možnosti zastaviť to, je potrebné kontaktovať ihneď štátnu, alebo mestskú políciu. V krátkosti im opíšte situáciu, ktorej ste svedkom. V žiadnom prípade sa nenechajte odbiť. Trvajte na príchode hliadky, ktorá situáciu skontroluje a aj zasiahne. Ak máte pri sebe telefón, ktorý ma aj kameru tak si všetko nahrávajte, aby ste im ukázali na základe čoho ste ich volali. Polícia musí riešiť aj anonymné hlásenia, takže meno nemusíte uvádzať. Vyčkajte na mieste do príchodu hliadky a buďte im nápomocní ak to situácia dovoľuje.

V prípade, že týranie zvieraťa je dlhodobá záležitosť ( nedostatočná starostlivosť, pes na reťazi bez prístrešku, nedostatočné kŕmenie...) postupujte nasledovne. Najlepšie urobíte, ak daný stav zdokumentujete fotkami. Nafotiť ako je zviera držané, odfotiť zviera tak, aby bolo vidieť, že vychudnuté, alebo zranené bez ošetrenia. Ihneď kontaktujte inšpektora, ktorého má každá Regionálna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len RVPS).

– adresy nájdete tu: http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

  

Urobiť tak môžete viacerými spôsobmi: telefonicky, poštou, mailom. Ak máte zhotovenú fotodokumentáciu pošlite mail a priložte fotky. Opíšte situáciu ako najlepšie viete. Upozornite inšpektora na čo konkrétne sa má zamerať.

POZOR! Nikdy nezabudnite, že inšpektor vám musí VŽDY odpovedať. Preto je dôležité, aby bol na vás spätný kontakt. V prípade, že nechcete udať svoju adresu telefónne číslo pošlite všetko mailom. Vytvorte si nový ak nechcete použiť svoju súčasnú adresu. Nezabudnite na prihlasovacie údaje, lebo inšpektor bude s vami komunikovať a pošle vám tam aj svoje vyjadrenie z návštevy. Prípadne ak nebude vedieť miesto nájsť bude vás kontaktovať na doplnenie informácii. Ak vám príde odpoveď, s ktorou nie ste spokojní to znamená, že máte pocit, že inšpektor nekonal správne, alebo situáciu vôbec neriešil, tak ihneď kontaktujte Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR (ďalej len ŠVPS). Je to nadriadený orgán RVPS. Prepošlite im všetko čo máte k dispozícii a opätovne upozornite na nedostatky, ktoré ste nafotili, alebo ktoré ste videli. Ak máte možnosť je potrebné, aby ste situáciu  skontrolovali po návšteve inšpektora, či sa stav naozaj zmenil a boli odstránené nedostatky. Je dôležité si uvedomiť fakt, že inšpektor MÁ PRÁVO dať príkaz na odobratie zvieraťa.Takéto zviera by malo ísť do útulku. Nie všade na Slovensku sú útulky. Niekde sú len karanténne stanice. V týchto zariadeniach nie vždy je dostačujúca starostlivosť. Preto by sme vás chceli požiadať, aby nahlásením zvieraťa na inšpektora RVPS váš záujem neskončil. Zviera musí byť niekde umiestnené a bude potrebovať starostlivosť možno veterinárne ošetrenie. Všetky tieto úkony sú finančne náročné a naša legislatíva neukladá povinnosť RVPS financovať odobraté zviera. Je to na dobrej vôli útulku, že sa o psíka postará. Z toho dôvodu vás veľmi prosíme, aby ste aj po odobratí zvieraťa pomohli nájsť zvieratku trvalý domov v rámci vašich možností. Prípadne mu po známych, rodine, v práci spravili zbierku a preplatili za vyzbierané peniaze veterinára, alebo aspoň krmivo. Všetky útulky žijú len vďaka ľuďom, ktorí im pomáhajú.

Ak neviete, kam sa obrátiť okrem RVPS, môžete kontaktovať najbližší útulok, alebo občianske združenie, ktoré vám určite ochotne poradí, ako postupovať a na koho sa obrátiť v prípade, že si sami neviete rady.

 

Aby ste na niečo nezabudli, tak prikladáme aj tlačivo, ktoré si môžete po vypísaní potrebných údajov o týranom zvierati stiahnuť. Tlačivo

Link na zákon, v ktorom sú podmienky chovu spoločenských aj hospodárskych zvierat:

39/2007 :

Link na vyhlášku o ochrane spoločenských zvierat:

/assets/kcfinder/upload/files/vyhlaska.pdf

 

Naše azyly


GAJARY

Azyl Gajary - Levárska 912, 900 61 Gajary

ABRAHÁM

Azyl Abrahám - Abraham 207, 925 45 Abrahám

PALÁRIKOVO

Azyl Palárikovo - Orechová 2, 941 11 Palárikovo

Animal Angels SAOZ registrácia