1. Uznávam právo na život zvierat
2. K zvieratám sa budem správať s láskou, úctou a zabezpečím im primerané podmienky pre zachovanie ich fyziologických a biologických potrieb.
3. Som proti utrácaniu zdravých spoločenských zvierat
... 4. Vždy a za každých okolností a v rámci svojich možností pomôžem trpiacemu zvieraťu, alebo takúto pomoc bezodkladne sprostredkujem
5. Nepodporujem množenie zvierat bez preukazu pôvodu
6. Nepodporujem množenie zvierat s preukazom pôvodu ak sa tak deje často za účelom zárobku tak, že sučku to vyčerpáva a neberie sa ohľad na jej potreby
7. Vždy a za každých okolností bude mojim cieľom podnikať kroky vedúce k ukončeniu činnosti množiteľov, ktorí neustále za účelom vlastného zisku a prospechu množia na svojich zvieratách
8. Podporujem povinnú registráciu zvierat formou čipov
9. Podporujem myšlienku, aby sa z útulkov a dočasných opatier dostávali zvieratá vždy kastrované a sterilizované t.j. bez možnosti ďalšej reprodukcie nechcených zvierat
10. Budem podporovať legislatívne kroky vedúce k zrušeniu karanténnych staníc v súčasnej podobe, ktoré umožňuje utrácanie zdravých spoločenských zvierat aj z dôvodu toho, že sú iba „nechcené“

Naše azyly


GAJARY

Azyl Gajary - Levárska 912, 900 61 Gajary

ABRAHÁM

Azyl Abrahám - Abraham 207, 925 45 Abrahám

PALÁRIKOVO

Azyl Palárikovo - Orechová 2, 941 11 Palárikovo

Animal Angels SAOZ registrácia